Krav og vilkår for gaster på S/Y Double Joy

Double Joy er en Lagoon 450F Owners Version katamaran, d.v.s. at hele styrbord skrog er indrettet som een kahyt for Skipper og Skipperinde. Bagbord skrog er delt i to kahytter, hver med eget toilet og bruser. I salonen mellem de 2 skrog er der spisebord med sofa samt navigationsplads og kabys/køkken. På agterdæk er der også bord med siddepladser, her vil de fleste måltider blive indtaget. Se Lagoons præsentationsvideo som siger mere end mange ord….  Lagoon 450F (åbner i ny fane)

Gasteplads
Har du lyst til at sejle med Double Joy? På båden vil der være op til 4 gaster samt 2 ansvarlige, Skipper og styrmand. Der vil være plads om bord i kortere eller længere tid efter aftale, dog helst et helt togt.

Gasteformidlingen foregår via FTLF (Foreningen til langtursejladsens fremme) www.FTLF.dk
Dette for at sikre at der er en afklaret og fair aftale for begge parter.

Som gast har du en halv dobbeltkøje i en delt kahyt. Om bord på S/Y Double Joy er der ingen, der sover i salonen. Når vi ligger for anker, vil der også være mulighed for at lægge sig på dæk eller agterdækket og sove under stjernerne.
I agterkahyt er der en metalværdiboks til deling mellem gaster.

Hvad er en gast?
Gaster er næsten at betragte som ulønnede søfolk på udkig, der betaler for deres andel til kost, brændstof, havneudgifter og så videre, samt til skibets forberedelse, løbende driftudgifter, administrationsomkostninger, reparationer, og vedligehold. Desuden deltager gasterne i klargøring af skibet på alle områder. Det er i modsætning til passagerer, der ikke er involveret i nogen gøremål om bord. Passagerer betaler også meget mere for et lignende ophold. Det betyder, at er der noget, som ikke fungerer om bord, ja så må man sammen udbedre og reparere det defekte udstyr. Det kan være sejl eller mekanik. Man kan ikke altid regne med at have “fri” om bord og under land – noget skal måske repareres, nogen skal måske holde vagt og passe på skibet.

Hvem kan sejle med?
Der stilles bl.a. ét væsentligt krav til dig: Du skal være god til at begå dig i et tæt fællesskab, som altid findes om bord på et skib, selv om der er mere plads på Double Joy end på de fleste tursejlerbåde. Som begynder vil du stille og roligt hen ad vejen lære næsten alt om sejlads. Du behøver ikke at have specielle sejlkundskaber, selvom det naturligvis hilses velkommen, hvis du kan sejle og måske har dueligheds- eller yachtskipperbevis. Gaster om bord på Double Joy deltager nemlig også i de daglige opgaver omkring skibets drift, vedligeholdelse, vagter og sejlads. Gaster ombord på Double Joy har et fælles ansvar for skibet og besætningens sikkerhed. Kvalifikationskrav til gasterne er gerne et duelighedsbevis eller tilsvarende erfaringer, omgængelighed og eventyrlyst. Minimum alder 25 år.

Rorvagt
Der udarbejdes en rorvagtplan før afsejlingen med baggrund i det aktuelle antal besætningsmedlemmer. Afhængig af område og øvrige forhold er vagter af 1-4 timers varighed.

Fællesskab
At bo på en båd er fantastisk. Men det er også udfordrende. Man har begrænset plads at boltre sig på, og omgivelserne er uvante. Det er derfor vigtigt, at du som gast er god til, og har lyst til, at omgås andre mennesker under disse vilkår i længere tid ad gangen. Det har dog sin klare charme, og man kommer ind på livet af sine medsejlere – på godt og ondt.

En afgørende del af oplevelsen og autenticiteten ved at være gast er som nævnt, at vi er et fællesskab. Vi deles om alle de opgaver, der er om bord på skibet lige fra madlavning og vedligeholdelse af båden, til rorvagt, når vi sejler. Som gast skal du have lyst til at være en del af dette.

Men uanset hvor engageret og socialt anlagt man er, skal man huske på, at der til tider vil være behov for lidt privatliv. Det bedste sted til dette er i køjen eller i en af prædikestolene (de små sæder i stævnen). Alternativt kan man blive sat af i land et par timer eller mere – hvis sejlplanen ellers tillader det.

Hver søndag efter aftensmaden holder vi et ugemøde, hvor vi taler om den forgangne uge samt gennemgår planen for de kommende dage. Skulle der undervejs opstå uoverensstemmelser om bord, er det vigtigt at luften bliver renset, og at vi får en snak om tingene, og det kan søndagsmøderne blandt andet være med til at sørge for.

Turens økonomi (besætning/båd/gaster):
Juridisk set er sejlturen ikke ”forhyring” eller en ”chartertur” men derimod er der tale om en sejltur på ”delebasis”.

For bl.a. at disponere over en køjeplads, betaler du som gast et gastebidrag. Gastebidraget er beregnet bl.a. ud fra gastens andel af skibets driftsomkostninger, vedligeholdelse, eksempelvis slid og vedligehold på watermaker, generator, solceller, køleskabe, fryser, vaskemaskine, toiletter, pumper, redningsveste, sikkerhedsudstyr, nødraketter og almindeligt vedligehold som f.eks. ophaling, afrensning, olieskift, glasfiberarbejde mv. samt indkøb af søkort, cruising guides, pilot books, nautisk almanak, forsikringer, administration og andre afgifter mv. for den givne sejladsperiode.

Prisen for en delt køje i 2 personers kahyt og andel af skibets vedligehold er  DKK  220,- pr. dag /  DKK 6.600 pr md.

Gastebidraget beregnes pr. døgn, og hele deltagerperioden betales i 2 rater.
1. rate: Halvdelen af gastebidraget for den aftalte sejladsperiode indbetales senest 3½ mdr. før påmønstring eller efter aftale.
2. rate: restbeløb, betales ved påmønstring.
Børn under 12 år, der deler kahyt med deres forældre, betaler et gastebidrag på 50 kr. pr. dag. Mad og drikkevarer for børn under 12 år finder vi en passende pris afhængig af alder og max. 50%.

Ved tegning af gasteaftale, er pladsen først reserveret når der er indbetalt et depositum på DKK  3.000.  Dette depositum refunderes ikke ved udeblivelse, eller skriftligt afbud senere end 1 md før påmønstring. Det resterende beløb op til 1 måneds køjeplads skal indbetales senest 8 dage før påmønstring. Efter påmønstringen betales køjepladsen løbende a’conto månedsvis forud.
De første 14 dage af en gasteperiode betragtes som en gensidig ”prøvetid” for gast og skipper. Ved afmønstring før tid tilbagebetales det indbetalte a’conto beløb for de ikke benyttede dage, DKK 220 pr dag.

Da skipper er ansvarlig for at en gast forlader landet ved afmønstring, skal gasten deponere en åben flybillet (sømandsbillet) ved skipper, eller et beløb svarende til en flybillet til Danmark.

Skibskassen
Skibskassen er en fælleskasse, der afholder alle de daglige udgifter til mad, vand, diesel, havnepenge, indklareringsafgifter, cruising permits, benzin til dinghy m.m. Gasten er forpligtiget til at deltage i fællesøkonomien omkring skibskassen. Beløbet svinger mellem kr. 1.000-2.000 pr. måned pr. mand og betales først om bord, når de faktiske udgifter gøres op. Bl.a. Caribien er et ret dyrt område så her kan prisen blive lidt højere. Der afregnes i lokal valuta eller USD. Når ting er indkøbt, lægger den pågældende kvitteringen/en seddel med navn på i kassen, regnskabet gøres op hver måned og altid før besætningsskift, hvorefter den gast, der er “udnævnt” til kassemester, opgør hvor meget og hvem, der skal betale mere eller have penge tilbage. Beløbet er meget afhængig af de områder, skibet sejler i, da priserne kan variere en del. Kassen opgøres hver måned og evt. uforbrugte midler overføres til efterfølgende måned.

Har en gast ønske om specielle madvarer, slik og drikkevarer, købes dette for egen regning!

Reservation
En plads er først endeligt reserveret, når 1. rate er indbetalt og gastehensigtserklæringen underskrevet af alle parter. Der skal dog betales senest 3½ mdr. før påmønstring. Melder der sig en anden gast på et overtegnet togt, vil den, der betaler først, få pladsen, selv om du har underskrevet gastehensigtserklæringen. Dette skyldes hensynet til gennemførelse af rejsen og budgettet for hvert togt. Har du underskrevet gastehensigtserklæringen, får du først ret til pladsen ved indbetaling af rate 1. Vi er nødt til at sikre os, at alle pladser er besat først med gaster, der både har betalt og underskrevet gastehensigtserklæringen. 2. rate kan i helt ganske særlige tilfælde også anmodes betalt ca. 3 mdr. før påmønstring, hvis vi får mange henvendelser fra gaster, som vil betale begge rater samtidigt. Fuld betaling sikrer turen økonomisk for alle, og fortryder du, skal vi bruge ca. 3 mdr. før afsejling til at finde en ny gast til din plads, da kun få gaster sejler med på kort varsel.

Diverse:
mange myndigheder ude i verden ønsker, ud fra de bedste intentioner, at beskytte deres egen charterflåde. Juridisk set er der i dette tilfælde tale om en sejltur på “delebasis” og altså på ingen måde hverken forhyrring” eller en “chartertur” – det er derfor også vigtigt, såfremt myndighederne spørger hertil, at du svarer følgende:

Jeg betaler ikke noget for at være med Double Joy, men vi deles om udgifterne om bord.

Refusion og garanti for sikker pris og rejse!
Når du endeligt har reserveret plads og ombestemmer dig, inden du påmønstrer, får du kun refunderet 1. rate og 2. rate, hvis vi finder en ny gast til din plads. Efter påmønstring gælder dette også 2. rate. Dette skyldes, at prisen for alle også er baseret på din betaling/deltagelse. Refusion sker, hvis en anden overtager din plads før afsejling, eller senere overtager dine betalinger og din plads. Dette er nødvendigt for at skabe stabilitet og sikkerhed for sejladsens gennemførelse og minimere administrationen. Her er vi også nødt til at tænke på alle gasters interesse i at holde tidsplanen, og vi ikke skal vente på nye reservegasters ankomst. Vi vil dog gøre vores bedste for at finde en ny gast, hvis du aflyser din sejlads. Der kan efter aftale også ske ombytning af reservation til et andet tidspunkt eller ske bytte af togt/sejltid mellem gasterne.

Hvis Skipper/reder vælger at afbryde togtet helt forud for afsejling eller undervejs og såfremt ansvaret alene kan placeres hos skipper/reder, eller hvis turen afbrydes undervejs som følge af varige sejlhindringer af enhver art, vil resterende indestående gastebidrag stående på Double Joys konto blive fordelt mellem gasterne i forhold til deres manglende deltagelse og betaling herfor. Altsammen med respekt for dansk og international ret og søret.

Øvrige udgifter
Foruden ovenstående skal du kalkulere med flybilletter, forsikring og evt. visum og vacciner. Fælles for disse er, at det er noget du selv står for. Disse poster afhænger ligeledes meget af, hvilket togt du vælger. Der kan være stor forskel på, om du sejler med fra Danmark eller påmønstrer midt i Stillehavet.

Og sidst, men ikke mindst, lommepenge. Også her kan det variere meget fra person til person og blandt andet også afhænge meget af, om du ønsker at udforske havet under overfladen.
Vi vil ikke anbefale, at det er her, du prøver at spare. Hvis du har besluttet dig for at tage afsted, så sørg for, at du har økonomien i orden, så du får det fulde udbytte af turen og også har plads til uventede ekstra udgifter.

Visum og pas
Du skal have gyldigt pas, der til enhver tid har en gyldighed, som rækker langt ud i fremtiden, minimum 1-2 år forud. Du skal have visa til de lande, der kræver dette på Double Joys rute. Hvis det er nødvendigt at have visum til det område, vi skal besejle, skal dette være indhentet inden påmønstring. Der kan være afgørende fordele i at søge visum hjemmefra.

Ved anløb af amerikanske besiddelser SKAL du have visum til USA hjemmefra (ikke ESTA), ellers kommer man IKKE ind i landet. Det er et krav, når man anløber USA eller Amerikanske øer fra søen. Se på www.noonsite.com eller på Udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk for flere informationer.

Ændringer i sejladsplaner
Skipper har ret til at ændre sejladsplanen. Lokale forhold/uroligheder, vind og vejr kan tvinge Double Joy til at ændre afsejlingstidspunkt sejladsområde eller rute. En ændret sejladsplan giver ikke ret til at få refunderet gastebidraget.

Sikkerhed for returrejse
Ved påmønstring kan skipper forlange, at gasten deponerer en gyldig returbillet med fast eller åben afgang eller alternativt et beløb svarende til en returflybillet fra området til DK, typisk kr. 8.000 – 12.000,- (2016 prisniveau). Der er myndigheder, der vil sikre sig, at alle om bord enten er i besiddelse af returbillet eller kontanter, der kan bringe dem ud af “landet” i fald, der skulle ske noget uforudset. Skipperen har ansvaret for, at dette er i orden.

Ud- og hjemrejse
Det er gastens eget ansvar at arrangere ud- og hjemrejse til og fra de aftalte destinationer for på- og afmønstring. Skipper påtager sig ikke at arrangere lokal transport til og fra lufthavn el. lign. Men det hænder, at vi står i lufthavnen og tager imod. En forsinkelse af Double Joys ankomst til den aftalte destination giver ret til refusion af gastebidrag, men en evt. ekstra udgift til hotel og/eller transport påhviler gasten. Gasten om bord er forpligtiget til at betale for et længere ophold, hvis ankomsten er forsinket.

Er du medlem af FTLF, kan Jysk Rejsebureau hjælpe med specielle sømandsbilletter, som er til en favorabel pris og er mere fleksibel med hensyn til ændring af dato og destination. Tillige kan der ofte medbringes mere bagage!

Søsyge
Søsyge kan ramme alle, men nogen bliver lettere søsyge end andre. På længere stræk er det normalt, at det kan tage et par dage at få “søben”, som det hedder. Hvis du ved, at du har tendens til søsyge, kan du prøve at anskaffe dig et par Sea band, som kan købes på apoteket. Alternativt kan du medbringe søsygetabletter – men husk, at de er sløvende modsat armbåndene. Der er også mange, som bruger ingefær i forskellige former – tabletter, te mv. Vær varsom med Scopolamin plastre (købes i håndkøb) – de er meget effektive, men skal bruges meget varsomt, da de potentielt kan have seriøse bivirkninger. Giv os besked, hvis du bruger disse.

Generelle råd for forebyggelse mod søsyge er:

  • Vær udhvilet. Sørg for at få sovet, når du har frivagt. Du lærer at sove, selv om båden gynger.
  • Alkohol er ikke forenelig med hverken søsyge, dykning eller medicin. Undgå det derfor.
  • Sørg for at spise. Ikke overfylde maven, men så du får nok mad. Det skal være føde, som maven kan omsætte rimelig hurtigt, såsom pasta og grøntsager. Fede og stærkt krydrede fødevarer anbefales ikke.
  • Vær mentalt godt forberedt på turen. Du skal have lyst til den og føle, at du er egnet til sejladsen.
  • Hold dig enten i den friske luft på flybridgen med udsigt til horisonten, eller læg dig under dæk, enten blot med lukkede øjne eller for at sove.
  • Sæt dig ikke til at læse. Så koncentrerer du dig for meget og fixerer øjnene for fast, hvilket kan udløse søsyge.
  • Undgå at udføre opgaver, som kræver koncentration, så som at samle kameraudstyr. Igen fixerer du øjnene for fast.
  • Stå midtskibs eller sid på flybridge. Dér er færrest rulninger.
  • Hvis du skal kaste op, skal du fortrinsvis gøre det i en pøs eller alternativt ved rælingen på agterdæk i læsiden. Få da en medgast med, for det er sket på andre både, at folk er kastet over bord under opkastning. Det er fordi søsyge også giver svaghed, sløvhed og ligegyldighed.
  • Klargør dit udstyr, når der er roligt vand, evt. inden afgang. Placer udstyret, så det er lige til at tage på. Dette er igen for at undgå at skulle løse opgaver, der kræver koncentration.

Er man på vej i gummibåden til et dyk og bliver søsyg, hjælper det heldigvis meget at komme i vandet.

Søsyge er en integreret del af turen og optræder som regel kun i starten af dit eventyr. Ens pligter og togterne stoppes ikke, fordi du bliver søsyg!

Vaccinationer
Sørg for at have nødvendige vaccinationer til sejladsområdet i orden hjemmefra. Start i god tid, da flere af vaccinationerne kræver revaccination. Husk at medbringe det gule vaccinationskort.

Malaria
Mere info følger……..

Medicin
Har du kroniske lidelser, allergier og/eller tager medicin fast, skal vi informeres om dette inden indbetaling af depositum. Vi skal vide, hvilke(n) sygdom(me) du evt. måtte have, hvilken medicin du tager og hvor ofte, samt eventuelle bivirkninger af medicinen. Hvis du selv vil have yderligere medicin med, så køb en antibiotikakur imod betændelser i sår, tabletter mod maveforgiftning/rejsemave, smertestillende tabletter. Det er i øvrigt vigtigt, at du medbringer et medicinpas på al medicin, du evt. måtte medbringe – også selv om det ikke behandler en nuværende eller kronisk lidelse.

Double Joy har et stort udvalg af lægeordineret medicin om bord til at kurere eller forebygge eventuelle sygdomme, lægge drop og foretage mindre “operationer”, indtil vi er hos en læge, hospital eller apotek.

Forsikring
Ved påmønstring skal gasten til skipper forevise en gyldig rejseforsikringspolice, der dækker sygdom og hjemtransport samt ansvar for skader påført andre og båden.
Vil du flaskedykke, skal du også tegne en dykkerforsikring ( f.eks. hos DAN Europe), da de almindelige rejseforsikringer ikke inkluderer evt. behandling i trykkammer!

Søloven
Du skal som gast til enhver tid overholde de gældende skibsregler og respektere, at skipper i henhold til Søloven er øverste myndighed om bord på Double Joy. Når du kommer om bord, udleverer skipper regler og en mindre vejledning om, hvordan Double Joy fungerer.

Daglige rutiner og turnus
De daglige gøremål om bord går på skift mellem os. Det er f.eks. det kendte såsom madlavning, opvask og rengøring. Skipper er dog fritaget for disse pligter, da der bruges megen tid på sejladsplanlægning, indhentning af vejrdata og administration.

Vi deles alle om de mere eksotiske opgaver såsom at tage fotos, filme med et action- eller videokamera, så vi har tilstrækkeligt med materiale til vores website www.double-joy.dk, blog og Facebook.

Vedligeholdelse af skibet
Når vi sejler, reparerer og vedligeholder vi kun akutte ting. Når vi er i havn eller for anker tager vi grundigt fat. Alle deltager på lige fod i vedligeholdelse, ekstra rengøring, reparationer, proviantering osv. Man skal forvente, at der, før et togt starter, og før et togt slutter, vil være forskelligt arbejde af op til en uges varighed afhængig af togtets længde.

Vi gør hvad vi kan for at Double Joy er i bedst mulig stand, men der kan være situationer hvor vi ikke kan skaffe en reservedel og andet som er defekt, eller få kvalificeret faglig hjælp. Dette er rigtig ærgerligt og går ud over os alle, men det er vigtigt at kommende gaster er indforståede med at det ikke er noget vi kan styre, og at en sådan situation kan opstå.

Rygning, alkohol og rusmidler
Rygning er forbudt, men kan i begrænset omfang toleres på dæk i læside, hvis det ikke generer de øvrige om bord.

Mens vi sejler, nyder vi ikke alkohol. Når vi ligger for anker, er det tradition at mødes om en “sundowner”, når solen går ned. Skal man dykke eller afsejle dagen efter, drikker man ikke 12 timer før.

Alle former for omgang med, benyttelse af, besiddelse af narkotika, inklusiv hash, er strengt forbudt – dette gælder også i land! Indtagelse eller opbevaring af narkotika medfører øjeblikkelig afmønstring – og refundering af gastebidrag finder ikke sted. Myndighederne går ikke af vejen for at “splitte” hele skibet ad, hvis en narkohund får færten af f.eks. hashrester. Der udover risikerer båden at blive konfiskeret. Vi ser derfor meget strengt på dette.

Sundhed og specielle behov
Af hensyn til sikkerheden om bord og for, at vi alle får den bedst mulige oplevelse, anbefaler vi, at din sundhed er i top.

Vi vil i øvrigt også gerne vide, hvis du har nogle særlige madallergier. Kan du spise brød, kød, fisk, pasta, ris og grøntsager, er det helt fint. Har du specielle madvaner såsom veganer, vegetar eller lignende, er S/Y Double Joy desværre ikke den rigtige båd for dig.

Husk også at medbringe myggespray, sololie med høj beskyttelsesfaktor samt afterlotion.

Sejlads
Sejlads er en uforudsigelig størrelse, da man er underlagt naturens kræfter. Vores sejlads kan og vil derfor variere meget i forhold til det oprindeligt planlagte. Vurderer vi, at vejrforholdene er for dårlige til en planlagt etape, vil skipper udskyde sejladsen. Dette minimerer risikoen for, at vi kommer ud i hårdt vejr på dele af turen, men nogen garanti kan vi ikke udstede. Du skal derfor være forberedt på, at sejladsen kan rangere fra afslappende genakkersejlads til mere hård sejlads med rebede sejl, fra høj solskin til regn og rusk, og fra dagssejladser til dage/uger med uafbrudt sejlads.

Ud over vejret, er man som sejler også meget afhængig af båden, udstyr o.s.v. Man skal derfor være indstillet på, at planer hurtigt kan blive ændret undervejs, da man kan være nødt til at tilpasse sig de aktuelle omstændigheder, hvis noget går i stykker – og det gør det ofte. Indstil dig derfor på, at planer kan ændres, og ventetid kan forekomme. Det er dog også en del af charmen ved at være til søs – at man bliver tvunget til at leve i nuet og forholde sig til den givne situation.

Ressourcer
Når man bor i en båd midt ude på havet, har man i sagens natur begrænset adgang til ressourcer såsom brændstof, vand og elektricitet. Det betyder, at du skal være bevidst om at begrænse forbruget af nogle basale hverdagsting. Brug kun det absolut nødvendige lys, og lad ikke ferskvand løbe unødigt.

Sikkerhed
Alle skal sætte sig ind i skibets sikkerhedsudstyr og diverse nød- og redningsprocedurer. Skipper vil gennemgå det hele ved din ankomst. I løbet af de første par dage, vil det blive genopfrisket ved, at de erfarne gaster giver deres viden videre til de nye gaster. Er der noget, du er i tvivl om, så spørg. Er du stadig i tvivl, så spørg igen!!  Og bliv ved med at spørge, til du er helt sikker på, at du har forstået det. Nød-, sikkerheds- og rednings-procedurerne er det vigtigste om bord på et skib, og alle skal være helt fortrolige med dem. Forhåbentlig får vi aldrig brug for dem, men hvis vi gør, så kan det handle om liv eller død. Så spørg, spørg og spørg igen – det er ikke flovt!

Redningsvest benyttes altid, når man er på dæk under sejlads. I hårdt vejr, i mørke, samt når skipper befaler det, benyttes også livliner.
Ingen person må gå på dæk i mørke uden at der er mindst 1 person vågen og informeret om at du går på dæk.

Juridisk
S/Y Double Joy er hverken et rejsebureau eller et kommercielt skib. Double Joy sejler privat, men har gaster med på eventyr. Gastesejlads er juridisk set en sejltur på “delebasis”. Mange myndigheder ude i verden ønsker at beskytte deres egen charterflåde, og vi ønsker ikke at havne i problemer, fordi de fejlagtigt tror, at der er tale om “forhyring” eller “charter”.  Det er derfor vigtigt, såfremt myndighederne spørger, at du svarer følgende: Jeg betaler ikke for at sejle med Double Joy, men vi deles om udgifterne om bord”. Dette er direkte råd fra FTLF (Foreningen til langtursejladsens fremme).